přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter

   České předsednictví

Noc vědců 30. 9. 2022
ZASTAVTE SE ZA NÁMI do skleníku botanické zahrady
Masarykovy univerzity na ulici Kotlářské v Brně
 

Zlaté žloutnutí révy

 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po21.9.2022

Zářijový odhad sklizně jádrovin

Tisková zpráva – Z výsledků zářijového odhadu sklizně jádrovin, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vyplývá, že počasí v tomto roce více přálo jabloním než hrušním.


16.9.2022

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Cruiser 600 FS, Cruiser SB a Poncho Beta FS PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 271 KB)


16.9.2022

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Vibrance SB PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 162 KB)


15.9.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 6 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


14.9.2022

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2021


12.9.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za srpen 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 271 KB)


9.9.2022

Konference ÚKZÚZ zdůraznila důležitost dlouhodobých pokusů

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) představil prostřednictvím konference věnované 50. výročí jeho dlouhodobých polních pokusů nejdůležitější dosažené výsledky. Informoval, jak je různými způsoby hnojení ovlivněna kvalita zemědělských půd a co je potřeba, aby hospodaření s půdou vedlo k zachování jejích nejen produkčních funkcí. S poznatky z obdobných dlouhodobých pokusů vystoupili i hosté ze zemědělských univerzit, výzkumných ústavů a také slovenského protějšku, ÚKSÚP. Všichni mluvčí akcentovali důležitost udržení těchto pokusů i v podmínkách složité ekonomické situace.Datum konání: 7.9.2022  9:00 – 13:30

Konference 50 let dlouhodobých polních pokusů ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


6.9.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.8. - 31.8. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 93 KB)


6.9.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 8. - 31. 8. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)
5.9.2022

Zpráva o výsledcích v roce 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zprávy o výsledcích sledování lyzimetrických stanovišť ÚKZÚZ.


2.9.2022

Upozornění na termín podání prohlášení o zásobách vína

12. září 2022 je poslední termín pro podání prohlášení o zásobách vína a ostatních vinařských produktů.


1.9.2022

Den ve vinohradu s odkazem na Gregora Johanna Mendela i nové výzvy

Tisková zpráva – Jedním ze způsobů, jak snižovat užívání rizikových přípravků na ochranu rostlin v zemědělství je šlechtění odolných odrůd. Na proces šlechtění navazuje zkoušení odrůd prováděné Ústředním kontrolníma zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), který zároveň reaguje na nové výzvy v podobě podpory a kontroly ekologického pěstování révy, monitoringem jejího zdravotního stavu nebo zkoušením nízkorizikových přípravků. Nejen o těchto tématech se hovořilo na “Dni ve vinohradu,” pořádaném k 200. výročí od narození G. J. Mendela.


Datum konání: 30.8.2022  9:00 – 15:30

Den ve vinohradu ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení vinohradnictví…


29.8.2022

Zlaté žloutnutí révy (GFDP)

Důležité informace a upozornění pro vinaře týkajících výskytu fytoplazmy zlatého žloutnutí révy. Nově zaktualizována informace k vydanému opatření obecné povahy na území CHKO Pálava.


24.8.2022

Upozornění na termín hlášení sklizní jádrovin

Vážení ovocnáři, nezapomeňte, že termín 1. 9. je posledním dnem, kdy je možné podat hlášení dalšího odhadu sklizní, který se týká pouze jádrovin.


23.8.2022

Tritikale ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 139 KB)

Předběžné výsledky zkoušení odrůd.


22.8.2022

Aktuální plochy chmelnic v České republice

Tisková zpráva – Sklizňová plocha chmelnic se oproti loňskému roku snížila o necelých 29 hektarů. K datu 20. 8. 2022 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 4943 hektarů chmelnic v České republice.
11.8.2022

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2022 1.část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

1. část (obilniny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, jiné krmné plodiny a brambory).


11.8.2022

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2016 - 2021

Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.8.8.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za červenec 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 269 KB)


4.8.2022

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

Tisková zpráva – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.


2.8.2022

Brambory - velmi rané odrůdy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 375 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


1.8.2022

Zákaz vývozu některých rostlinných komodit do Ruska

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce živých rostlin a dalších komodit do Ruska, že s ohledem na změnu nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázán jejich vývoz.


1.8.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.7. - 31.7. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 116 KB)


1.8.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 7. - 31. 7. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 35 KB)19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1195 - Synchytrium endobioticum

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1195, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Synchytrium endobioticum.


19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1192 - Globodera pallida a Globodera rostochiensis

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1192, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů Globodera pallida a Globodera rostochiensis.


19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1193 - Ralstonia solanacearum

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1193, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum.


19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1194 - Clavibacter sepedonicus

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1194, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus.


19.7.2022

Aktualizace opatření proti pěti karanténním škodlivým organismům bramboru

Aktualizace fytosanitárních opatření proti háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis), háďátku nažloutlému (G. pallida), původci bakteriální hnědé hniloby (Ralstonia solanacearum), původci bakteriální kroužkovitosti bramboru (Clavibacter sepedonicus) a původci rakoviny bramboru (Synchytrium endobioticum).


18.7.2022

Dodržování obecných zásad IOR a nástroje podpory

"Zveřejněny Výsledky šetření integrované ochrany rostlin (IOR) za rok 2021" - odkaz umístěn v článku.


18.7.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za červen 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 339 KB)


15.7.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 5 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


15.7.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 4 - Popisy nových odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 504 KB)


15.7.2022

Brambor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 275 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


13.7.2022

Změny evropské legislativy hnojivých výrobků

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje výrobce a obchodníky na blížící se změny v celoevropských pravidlech týkající se hnojivých výrobků. Ty vstoupí v platnost 16. července 2022. Cílem změn je usnadnění uvádění těchto výrobků na evropský trh.


02019R1009: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a...


1.7.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.6. - 30.6. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 89 KB)


1.7.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 6. - 30. 6. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)

zobrazit po