přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter

   České předsednictví
Shrnutí českého předsednictví
v oblasti působnosti ÚKZÚZ


Zveme Vás na online seminář

Upoutávka seminář Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

 

Zlaté žloutnutí révy

 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
3.2.2023

Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP)

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP), původce fytoplazmového zlatého žloutnutí révy.


1.2.2023

příručka pro žadatele POR 2023 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 680 KB)


31.1.2023

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů. V roce 2023 bude čtyřletý certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé.


27.1.2023

Pěstování révy vinné v České republice v roce 2022

Tisková zpráva – Podle statistických údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bylo v roce 2022 vysázeno o 115 hektarů vinic více než v předešlém roce, ubylo však pěstitelů. Vzestupný trend ve výsadbách PIWI odrůd v České republice nadále pokračuje.


26.1.2023

ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

Tisková zpráva – Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že stav jeho populací od podzimu 2022 významně vzrostl. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově stoupl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což představuje hodnotu 3,3násobku prahu škodlivosti. Aktuálně se hraboš zejména na Moravě dostává po třech letech do dalšího období přemnožení, což velmi podporuje také současný průběh počasí. ÚKZÚZ proto vyzývá zemědělce, aby situaci nepodcenili a využili všechny dostupné a povolené metody ochrany k omezení škodlivého výskytu tohoto škůdce.


26.1.2023

Výsledky organoleptického hodnocení odrůd jablek vegetační sezóny 2022

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal tradiční organoleptické hodnocení odrůd jablek. K odbornému smyslovému posouzení bylo vybráno 24 českých a 16 světových odrůd, pěstovaných v rámci odrůdového zkoušení na zkušební stanici ÚKZÚZ v Lysicích. V první desítce nejlépe hodnocených se umístilo hned 8 českých odrůd.


26.1.2023

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023.


19.1.2023

Vliv dostupnosti síry v půdě na výnos PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2022, který je druhým rokem zkoušky


19.1.2023

Vliv dostupnosti fosforu v půdě na výnos PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 648 KB)

Zpráva o výsledcích dvouleté vegetační nádobové zkoušky


16.1.2023

EVIDENCE HNOJENÍ - aktuální informace k povinnosti elektronického předání

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.


16.1.2023

Sklizeň ovoce v roce 2022

Tisková zpráva – Výsledky roční sumarizace sklizně ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) potvrdily, díky příznivému počasí v druhé polovině roku 2022, vyšší sklizeň jádrovin. V případě peckovin byla zaznamenána nejnižší úroda u broskví, na kterých se negativně projevilo sucho v letních měsících.


11.1.2023

Blíží se konečný termín k podání Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci

16. leden 2023 je posledním dnem k podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci " za rok 2022. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot.


11.1.2023

Seznam rostlinolékařských inspektorů ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 143 KB)


9.1.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2095 – Anoplophora chinensis

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2095, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho usídlení a rozšiřování na území Unie a kterým se ruší rozhodnutí 2012/138/EU.


6.1.2023

Informace o novele sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony ÚKZÚZ

Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti aktualizovaný sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).


6.1.2023

Výsledky analýz vzorků krmiv za prosinec 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 271 KB)


6.1.2023

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby (bakterie Ralstonia solanacearum) ze závlahové vody. DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 20. ledna 2023


5.1.2023

Osivo a sadba4.1.2023

Shrnutí českého předsednictví v oblasti působnosti ÚKZÚZ

Tisková zpráva – V průběhu českého předsednictví se experti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) aktivně podíleli na řízení pracovních skupin Rady Evropské unie (EU) zejména v oblastech ochrany zdraví rostlin a odrůdových práv šlechtitelů. Od 1. ledna 2023 se předsednictví ujímá Švédsko.


2.1.2023

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.12. - 31.12. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 108 KB)


2.1.2023

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 12. - 31. 12. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)19.12.2022

Cukrovka PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 822 KB)

Seznam doporučených odrůd / Recommended list
13.12.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za listopad 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 320 KB)


13.12.2022

Zpráva za období 1995–2019

Hodnotí výsledky za rok 2019 a za uplynulé cykly (2013, 2007, 2001 a 1995).


12.12.2022

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Novela rostlinolékařského zákona přinese od 1. července 2023 změny v označování přípravků na ochranu rostlin, procesu vzájemného povolování, ale i povinnosti elektronické evidence používání přípravků a další. Cílem novely je především zabránit falšování přípravků a zlepšit jejich dostupnost.


6.12.2022

Dovoz ze třetích zemí

Nově ÚKZÚZ provádí v rámci dovozu i kontrolu produktů ekologického zemědělství původem ze třetích zemí. Tato kompetence vyplývá ze zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ je tedy společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou úředním orgánem, který tyto kontroly zajišťuje při dovozu rostlin a některých rostlinných produktů.


2.12.2022

Návštěva prezidenta Evropského odrůdového úřadu v ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) navštívil ve dnech 29. listopadu až 2. prosince 2023 prezident Evropského odrůdového úřadu (CPVO) Francesco Mattina. CPVO je pro ÚKZÚZ nejdůležitější zahraniční partner v oblasti ochranných práv k odrůdám.


1.12.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.11. - 30.11. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 96 KB)


1.12.2022

Úroda chmele je nejnižší za posledních 10 let

Tisková zpráva – Ze sumarizace dat provedené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že sklizňový rok 2022 se s celkovou produkcí chmele 4 452 tun řadí k výnosově podprůměrným. Výnos chmelových hlávek výrazně ovlivnily výkyvy počasí v letních měsících, především pak v období kvetení, vývoje a dozrávání chmelových hlávek.14.11.2022

Aktuální podmínky při vývozu kulatiny do třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o fytosanitárních podmínkách vývozu, platných v následujícím zimním období. Změna se týká ošetřování kmenů ve venkovních podmínkách, které je možné provádět pouze do 20. listopadu.


11.11.2022

N stacionár výroční zpráva 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku9.11.2022

Kalendář pro vinaře a vinohradníky 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)


8.11.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za říjen 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 346 KB)


4.11.2022

WORKSHOP Organická hmota v půdě (10. - 11. 11.)

Organická hmota v půdě je pro pěstování plodin zásadní, a proto PODPORUJEME aktivity, které se věnují podpoře půdního zdraví. Jednou z nich je workshop „Budoucnost organické hmoty pro půdy v České republice,“ kterému jsme udělili záštitu.


3.11.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.10. - 31.10. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 72 KB)


3.11.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 10. - 31. 10. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)


1.11.2022

Upozornění na povinnosti prodejců, dovozců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná prodejcům a pěstitelům sadby a osiva paprik (Capsicum spp.), zejména chilli a jiných pálivých papriček prodávajícím prostřednictvím e-shopů, povinnost registrace a povinnost připojovat k těmto komoditám rostlinolékařské pasy.


18.10.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 7 - Seznam chráněných odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 642 KB)


17.10.2022

Setkání vedoucích rostlinolékařských úřadů Evropské unie v Praze

Tisková zpráva – Ve dnech 17. až 19. října 2022 probíhá v Praze, v rámci českého předsednictví v Radě EU, třídenní neformální setkání vedoucích nejvyšších rostlinolékařských autorit Evropské unie. Setkání organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je národní organizací ochrany rostlin v České republice. Na programu je diskuze o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin.


11.10.2022

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023 - 2025 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 708 KB)

V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v tomto dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2023 - 2025.


10.10.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za září 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 289 KB)


3.10.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.9. - 30.9. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 113 KB)


3.10.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 9. - 30. 9. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)


zobrazit po