přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter
 

Upoutávka celostátní polní den ÚKZÚZ


12. května se konal Mezinárodní den zdraví rostlin

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin 2023
známe vítěze :-)

 

 

Hraboš polní
 

Zlaté žloutnutí révy
 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 13.6.2023  9:00 – 14.6.2023  15:00

Výstava Naše Pole 2023

I v letošním roce jsme spolupartnerem celostátní zemědělské výstavy NAŠE…


9.6.2023

Celostátní polní den představil nejen trendy ve zkušebnictví ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Dne 7. června 2023 uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v pořadí již desátý Celostátní polní den ÚKZÚZ, tentokráte na zkušební stanici v Jaroměřicích nad Rokytnou. Témata přednášek byly zaměřeny na nové trendy ve zkušebnictví i v kontrolách ÚKZÚZ. Představeny byly odrůdové a dlouhodobé výživářské pokusy včetně dlouhodobého pokusu v režimu ekologického zemědělství.


8.6.2023

ÚKZÚZ zveřejňuje výsledky kontrol krmných surovin původem z Ukrajiny

Od poloviny dubna letošního roku Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zacílil kontroly i na aktuální dovoz krmných surovin původem z Ukrajiny.6.6.2023

Informace k zasílání elektronické evidence o použití POR

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě.


6.6.2023

Vzorkování hnojiv

Metodický pokyn ÚKZÚZ k vzorkování hnojiv


5.6.2023

Zlaté žloutnutí révy (GFDP)

Důležité informace a upozornění pro vinaře týkající se výskytu fytoplazmy zlatého žloutnutí révy.


2.6.2023

Výskyt hraboše polního v květnu 2023

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly, že v průběhu května došlo k dalšímu poklesu stavu populací hraboše polního. Celorepublikový průměrný počet 127 aktivních východů z nor na hektar, představuje hodnotu 2,5násobku aktuálního prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybují stále nad úrovní 7násobku prahu škodlivosti a riziko škod hrozí především v porostech krmných plodin a mladých výsadbách stromků.


30.5.2023

Zpráva o činnosti SZV za rok 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.


29.5.2023

Změna v používání přípravků na bázi účinné látky abamektin

Změna rozsahu povolení u přípravků obsahujících účinnou látku abamektin.

zobrazit po