Přehled okresů ohrožených vysokým výskytem hraboše polního (zima 2023/2024) pro SZIF

2. 1. 2024

Přestalo být aktualizováno (listopad 2023)

Populace hraboše polního dlouhodobě dosahuje vysokých hodnot a hrozí tak riziko vzniku kalamitního stavu, který by mohl mít za následek vysoké ztráty na porostech hospodářsky významných plodin.

ÚKZÚZ tedy považuje za odborně odůvodněné pokládat pozemky v níže uvedených okresech za ohrožené hrabošem polním. Toto doporučení slouží především jako preventivní opatření snižující riziko vzniku kalamitního stavu hraboše polního v ohrožených okresech. 

V souvislosti s plněním podmínek opatření Celofaremní ekoplatby, podmínek podmíněnosti (DZES 6, DZES 8A) nebo Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) – podopatření Pěstování meziplodin ÚKZÚZ upozorňuje na informaci SZIF (PDF, 351 kB), o možnosti  ponechat plochy v ohrožených okresech bez osetí meziplodinou, případně po vysetí meziplodiny nebo ozimu použít přípravky na ochranu rostlin, jako preventivní opatření ke snížení extrémního výskytu hraboše.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.