přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. srpnu 2021

25.8.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na území ČR celkově normální, oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů celkově k mírnému zhoršení stavu. Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově normální, avšak regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu došlo
u pramenů celkově k mírnému zhoršení stavu. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu nezměnil, tvoří 9 % všech objektů.

Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly nejčastěji mezi Q330 a Q150, nejvíce vodné toky se vyskytovaly zejména v povodí Dyje (Q60 až Q30). Vzhledem k dlouhodobým srpnovým průměrům dosahovaly průtoky většinou podprůměrných až průměrných hodnot od 40 do 100 % QVIII, některé srážkami zasažené toky až dvojnásobku QVIII (ojediněle i více).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 80 – 100 % a jsou schopny zabezpečit požadované odběry či zachytit a transformovat případné povodňové průtoky. Manipulace na vodních dílech probíhají podle platných manipulačních řádů.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem