Zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací

Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu a ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon) je Ministerstvo zemědělství garantem zpracování „Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací“.

Na základě analýzy stávajícího způsobu zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou stavu byla přijata opatření k zabezpečení uvedené koncepce, která Bezpečnostní rada státu projednává a přijímá k nim příslušná usnesení. Pro orgány krizového plánování byl zpracován Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. Pro orgány krizového řízení byl zpracován Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou. Pokyn upravuje postup orgánů krizového řízení krajů a okresů při zajištění výběru zdrojů pro nouzové zásobování vodou, jejich zařazování do seznamu zdrojů nouzového zásobování vodou a udržování.

Související odkazy

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k výběru a udržování zdrojů pro nouzové zásobování pitnou vodou v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů.
Publikováno: 15. 3. 2021
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22.6.2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů. Materiál byl zveřejněn ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (ročník 15, částka 1, vydán dne 21. února 2017).
Publikováno: 5. 10. 2017
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 221, ze dne 30. října 2001
Publikováno: 24. 4. 2003
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 103, ze dne 18. července 2000.
Publikováno: 23. 4. 2003
Analýza stávajícího způsobu zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou.
Publikováno: 22. 4. 2003

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.