Metodiky a další podpůrné dokumenty

Metodiky a další podpůrné dokumenty ve vztahu k přípravě 2. etapy plánování v oblasti vod.

V kontextu společné implementační strategie Rámcové směrnice o vodách (RSV) byly v roce 2007 zahájeny činnosti týkající se změny klimatu, které vedly k vypracování návodu pro členské státy, jak zohlednit změnu klimatu při implementaci vodní politiky EU. V roce 2008 vodní ředitelé prodiskutovali a odsouhlasili klíčové body týkající se změny klimatu v kontextu jejího vlivu na vodní prostředí. Tento Guidance EU staví na výše zmíněných politických doporučeních a jeho vytvoření je základním požadavkem Bílé knihy EK o přizpůsobení se změně klimatu. Guidance si klade za cíl pomoci odpovědným subjektům, jakými jsou správci povodí, při začleňování problematiky změny klimatu do dalších cyklů plánování podle RSV. V rámci společné implementační strategie mohou být v budoucnu podle potřeby zpracovány další podpůrné materiály.
Stáhnout (2 MB)
Tato prováděcí zpráva Komise, jejíž vypracování vyžaduje článek 18 rámcové směrnice o vodě, se zakládá na posouzení plánů povodí předložených Českou republikou v prvním plánovacím cyklu.
Stáhnout (pdf, 332 kB)
Cílem tohoto plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, založeného na rozsáhlém hodnocení stávající politiky, je odstranit překážky, které brání opatřením na ochranu vodních zdrojů Evropy. Plán vychází z množství informací a analýz včetně zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu vod, posouzení plánů povodí jednotlivých členských států provedeného Komisí, přezkumu politiky pro řešení nedostatku vody a sucha a kontroly efektivity politiky EU na ochranu sladké vody.
Stáhnout (pdf, 412 kB)
Cílem spolupráce a komunikace s veřejností je zajištění zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, např. zajištění rovnocenného postavení všech partnerů a uznání přínosu každého, respekt k názorům veřejnosti, neziskovým nevládním organizacím, jako zdroji dodatečného myšlenkového a odborného potenciálu, zaručení otevřenosti procesu plánování v oblasti vod a vstřícnost k potřebám a možnostem účastníků procesu.
Stáhnout (pdf, 906 kB)
Stanovisko MZe k pořizování územně plánovací dokumentace a vydávání stanovisek vodoprávních úřadů k těmto dokumentacím ve vztahu k plánům oblastí povodí.
Stáhnout (pdf, 398 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.