Ostatní

Ministerstva zemědělství a životního prostředí pořídila v dohodě podle § 28a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Generel je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.
Publikováno: 14. 10. 2020
Stručně o vodě v České republice
Ministerstvo zemědělství představuje stručnou publikaci o vodním hospodářství v České republice.
Publikováno: 4. 5. 2020
Příručka si klade za cíl pomoci při provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly zařazenými do IV. kategorie. Jsou zde uvedeny povinnosti vyžadované právními předpisy a základní preventivní opatření snižující možnost vzniku havarijních situací na rybnících. V textu obsažené informace využijí zejména drobní vlastníci či uživatelé těchto vodních děl, ale i zaměstnanci vodoprávních úřadů.
Publikováno: 17. 6. 2016
Sucho - vážná hrozba pro Českou republiku
Stručná internetová informace o připravovaných krocích Ministerstva zemědělství v souvislosti s problematikou sucha v České republice.
Publikováno: 25. 11. 2015
Stručně o vodě v České republice
Publikace Ministerstva zemědělství uvádí základní fakta týkající se vody a vodního hospodářství.
Publikováno: 13. 4. 2015
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
Úsek vodního hospodářství připravil aktualizované znění publikace s názvem „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly – vybrané informace pro vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl“, které přináší informace o procesu a způsobu zajišťování technické bezpečnosti vodních děl a s tím spojených povinností plynoucích z platné legislativy.
Publikováno: 21. 10. 2014
Publikace Ministerstva zemědělství vydaná ke Světovému dni vody 2013 zprostředkovává základní fakta týkající se vodního hospodářství.
Publikováno: 27. 3. 2013
3. 10. 2011

Ministerstva zemědělství a životního prostředí pořídila v dohodě podle § 28a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Generel je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.

Stáhnout (pdf, 55 MB)
27. 7. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje sestavilo příručku v rámci své metodické činnosti na pomoc orgánům veřejné správy při řešení povodňových opatření. Je publikována na adrese: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2011/Letak-povodne-04-2011.pdf.

Stáhnout (pdf, 894 kB)
Publikace představuje překlad německého originálu Hochwasserschutz in Bayern - Flutpolder, vydal v roce 2005 Bavorský zemský úřad pro životní prostředí (LfU), v působnosti Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů (StMUGV). Český překlad vydalo Ministerstvo zemědělství ČR v roce 2006.
Publikováno: 17. 12. 2009
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.