Ústřední vodoprávní úřad

Centrální úroveň státní správy na úseku vodního hospodářství je založena na modelu tzv. sdílených kompetencí mezi čtyřmi ministerstvy.

Působnost Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu je vodním zákonem stanovena jako zbytková a to pro všechny oblasti státní správy, u kterých není působnost ústředního vodoprávního úřadu taxativně stanovena pro Ministerstvo životního prostředí (např. ochrana množství a jakosti vod, zjišťování a hodnocení stavu vod, zneškodňování havárií, plnění úkolů ze vztahu k EU v oblasti ochrany vod apod.), Ministerstvo dopravy (užívání povrchových vod k plavbě) nebo Ministerstvo obrany (působnost ve věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů na území vojenských újezdů). V rámci Ministerstva zemědělství existuje sekce vodního hospodářství, která je řízena náměstkem ministra. Sekce vodního hospodářství je dále členěna dle věcného zaměření do pěti odborů: státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, vodovodů a kanalizací, vody v krajině a odstraňování povodňových škod a odboru dozoru a regulace vodárenství.

Související odkazy

Společné stanovisko k přechodným ustanovením stavebního zákona a souvisejících právních předpisů od 01.07.2023.
Publikováno: 27. 6. 2023

Pilotní projekt „Vytvoření a naplnění registru všech výpustí na úseku vodního toku Labe od Brandýsa nad Labem po Mělník“

19. 5. 2023
Závěrečná zpráva pilotního projektu „Vytvoření a naplnění registru všech výpustí na úseku vodního toku Labe od Brandýsa nad Labem po Mělník“.
29. 9. 2022
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2021.
Stáhnout (pdf, 523 kB)
6. 12. 2021
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2020.
Stáhnout (pdf, 464 kB)
21. 1. 2021
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2019.
Stáhnout (pdf, 557 kB)
17. 1. 2020
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2018.
Stáhnout (pdf, 440 kB)
13. 7. 2018
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2017.
Stáhnout (pdf, 437 kB)
28. 3. 2018
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2015.
Stáhnout (pdf, 447 kB)
28. 3. 2018
Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2016.
Stáhnout (pdf, 432 kB)
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.