Koordinace procesu

Komise pro plánování v oblasti vod (dále jen „KPOV“) je poradním orgánem úřadů veřejné správy a dalších institucí pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik podle ustanovení hlavy IV. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro přípravu čtvrtého plánovacího období.

Členy KPOV jsou zástupci ústředních správních úřadů, do jejichž působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah k plánování v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí, LČR, s. p., významných vodohospodářských institucí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce životního prostředí, významných uživatelů vod, nevládních organizací a dalších institucí.

KPOV pro plánování v oblasti vod se řídí schváleným statutem, projednává a doporučuje Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí postupy a metodiky, pomáhá při konzultacích jednotlivých etap zpracování plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik s dotčenými ústředními správními úřady, s krajskými úřady, se správci povodí, odbornými institucemi a při zveřejňování a zpřístupnění výsledků jednotlivých etap prací uživatelům vody a veřejnosti. Dále Komise pro plánování v oblasti vod napomáhá Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství při zpracování mezinárodních plánů povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik.

KPOV podle statutu zřídila dva pracovní výbory:

  1. Pracovní výbor KPOV pro implementaci Rámcové směrnice o vodách (dále jen „RSV KPOV“) zajišťuje zabezpečení odborné podpory a koordinace zpracování plánů povodí.
  2. Pracovní výbor KPOV pro implementaci Povodňové směrnice (dále jen „PS KPOV“) zajišťuje zabezpečení odborné podpory a koordinace zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2024

25. 3. 2024
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2024.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2022

14. 7. 2022
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2022.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2023

Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2023.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.