Směrnice rady o čištění městských odpadních vod

Česká republika vyjednala v rámci Smlouvy o přistoupení do Evropských společenství pro implementaci Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod dvě přechodná období - 31. 12. 2006 a 31. 10. 2010. Materiál „Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod“, který každoročně projednává a schvaluje vláda České republiky, řeší plnění požadavků uvedené Směrnice.

Jeho součástí je i aktuální Seznam konkrétních aglomerací rozdělený na ty, které splňují požadavky Směrnice, které musí být dořešeny v rámci implementace Směrnice ve stanoveném přechodném období a ty,které v současné době nemají připravené žádné projekty. Dořešit jednotlivé aglomerace znamená realizovat v těchto aglomeracích opatření,
tj. výstavbu, rekonstrukci či intenzifikaci čistírny odpadních vod a /nebo výstavbu či dostavbu kanalizace. U každé aglomerace je uveden její název, příslušnost ke konkrétnímu kraji České republiky, celkový počet ekvivalentních obyvatel, procento napojení na kanalizaci, zda vyhovuje čistírna odpadních vod, náklady na realizaci opatření a termín ukončení akce.
 
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575 o Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod včetně příloh, Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod včetně příloh k Aktualizaci.
Publikováno: 1. 9. 2010

Dotazník pro aglomerace uvedené v „Konkrétním seznamu aglomerací České republiky“ (podle směrnice Rady č. 91/271/EHS)

3. 2. 2010
Stáhnout (xls, 40 kB)
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2009 č. 451 o Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod včetně přílohy, Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod včetně příloh k Aktualizaci.
Publikováno: 29. 4. 2009

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.