Informace pro vlastníky vodních děl podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu

Dne 1. 2. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která s sebou přinesla novou povinnost pro vlastníky vodních děl podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu (dále jen „TBD“).

Nově je vlastník, případně stavebník, povinen u vodních děl zařazených do I. až III. kategorie nebo u vodních děl IV. kategorie, nad kterými provádí dohled vlastník prostřednictvím pověřené osoby, oznámit neprodleně stanovení pověřené osoby, případně její změnu, Ministerstvu zemědělství (§ 62 odst. 4 vodního zákona). Na základě informace od vlastníka následně Ministerstvo zemědělství udělí přístup do nově zřízeného informačního systému (evidence TBD) příslušné pověřené osobě, která bude následně do systému vyplňovat údaje o výkonu TBD nad vodními díly, nad kterými provádí dohled. Rozsah údajů a způsob vedení evidence TBD je stanoven ve vyhlášce č. 471/2001 Sb. o TBD, jejíž novela nabyla účinnosti dne 1. 3. 2021.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství má v současné době předmětné informace k dispozici přímo od pověřených osob, lze považovat tuto povinnost ze strany vlastníků za splněnou. Do spuštění elektronické evidence TBD je třeba splnit tuto povinnost ze strany vlastníka pouze v případě nových vodních děl podléhajících TBD či změny pověřené osoby
u stávajících vodních děl.

Pro oznámení změny pověřené osoby provádějící TBD nad určeným vodním dílem či pověřené osoby provádějící TBD nad nově vzniklým vodním dílem použijte přiložený formulář, který po vyplnění zašlete na Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 01.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.