Koordinace procesu

Komise pro plánování v oblasti vod (dále jen „KPOV“) je poradním orgánem úřadů veřejné správy a dalších institucí pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik podle ustanovení hlavy IV. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro přípravu třetího plánovacího období.

Členy KPOV jsou zástupci ústředních správních úřadů, do jejichž působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah k plánování v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí, LČR, s. p., významných vodohospodářských institucí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce životního prostředí, významných uživatelů vod, nevládních organizací a dalších institucí.

KPOV pro plánování v oblasti vod se řídí schváleným statutem, projednává a doporučuje Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí postupy a metodiky, pomáhá při konzultacích jednotlivých etap zpracování plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik s dotčenými ústředními správními úřady, s krajskými úřady, se správci povodí, odbornými institucemi a při zveřejňování a zpřístupnění výsledků jednotlivých etap prací uživatelům vody a veřejnosti. Dále Komise pro plánování v oblasti vod napomáhá Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství při zpracování mezinárodních plánů povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik.

KPOV podle statutu zřídila dva pracovní výbory:

  1. Pracovní výbor KPOV pro implementaci Rámcové směrnice o vodách (dále jen „RSV KPOV“) zajišťuje zabezpečení odborné podpory a koordinace zpracování plánů povodí.

  2. Pracovní výbor KPOV pro implementaci Povodňové směrnice (dále jen „PSKPOV“) zajišťuje zabezpečení odborné podpory a koordinace zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik.

Přílohy

Stáhnout (pdf, 130 kB)

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2021

30. 4. 2021
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2021.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2019

29. 7. 2019
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2019.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2018

6. 6. 2018
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2018.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2017

10. 1. 2017
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2017.

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2016

1. 11. 2016
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2016.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.