Zákon o vodovodech a kanalizacích

Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací

25. 9. 2020

V Metodickém pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací č.j. 14000/2020-15132 ze dne 24.9.2020 se provádí oprava zřejmé nesprávnosti, která spočívá v nesprávném údaji v Tabulce č. 8 „Cenový ukazatel typového objektu čerpací stanice“, který je uvedený pro kapacitu čerpací stanice Qč pro 1 l/s, kdy chybně uvedený údaj „815 tis. Kč“ je opraven na „415 tis. Kč“.

Opravený Metodický pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací
je nově vydán pod č.j. 14000/2020-15132-1.

Stáhnout (pdf, 522 kB)

Metodický pokyn pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

14. 4. 2020
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj.: 9353/2020-15132 pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Metodický pokyn 44929/2011-15000

30. 8. 2011

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 18. srpna 2011 k zajištění jednotného postupu při řešení problematiky vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním v rámci schvalování Kanalizačních řádů podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a  § 24 a 25 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn je určen krajským úřadům, vodoprávním úřadům, zpracovatelům Kanalizačních řádů a vlastníkům a provozovatelům kanalizací pro veřejnou potřebu.

Stáhnout (pdf, 6 MB)
Metodický pokyn náměstka ministra zemědělství ČR ze dne 9. května 2006 vydaný v souvislosti s povodňovými situacemi v březnu a dubnu 2006, které způsobily poškození vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Publikováno: 9. 5. 2006
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 1. července 2003 pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb.
Publikováno: 1. 7. 2003

Metodický pokyn 29192/2002-6000

11. 9. 2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11. září 2002 pro zpracování vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací.

Stáhnout (pdf, 355 kB)

Metodický pokyn 29193/2002-6000

11. 9. 2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11. září 2002 pro zpracování vybraných údajů z provozní evidence vodovodů a kanalizací.

Stáhnout (pdf, 248 kB)

Metodický pokyn 10532/2002-6000

31. 5. 2002

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 31. května 2002 pro plán kontrol jakosti v průběhu výroby pitné vody a plán kontrol míry znečištění odpadních vod.

Stáhnout (pdf, 563 kB)
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. května 2002 pro vydávání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.
Publikováno: 2. 5. 2002
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. května 2002 pro určení optimální velikosti fakturačního vodoměru a profilu vodovodní přípojky.
Publikováno: 2. 5. 2002
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.