Žádost o pověření k výkonu TBD

Pověření Ministerstva zemědělství k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, zpracování posudků, programu dohledu a posudků pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Dle § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), může provádět technickobezpečnostní dohled (dále jen „TBD“) nad vodními díly I. až III. kategorie, včetně zpracování programu TBD a zpracování rozsahu měření TBD, a zpracovávat posudky pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska TBD jen pověřená osoba v rozsahu svého pověření. Je-li taková osoba vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí na něm vykonávat TBD sama a zpracovávat pro něj program technickobezpečnostního dohledu.

Pověřenou osobou v souladu s § 2 odst. 15 vodního zákona je odborně způsobilá právnická osoba pověřená rozhodnutím Ministerstva zemědělství k provádění TBD nad vodními díly, včetně zpracování programu TBD a zpracování rozsahu měření TBD, v rozsahu svého pověření, a ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD.

V souladu s § 61 odst. 14 vodního zákona lze pověření k výkonu činností podle § 61 odst. 11 věty první udělit pouze právnické osobě, která má odborné, personální a materiální vybavení a splňuje předpoklady pro kvalifikovaný výkon těchto činností stanovené vyhláškou.

Náležitosti žádostí o pověření k výkonu TBD jsou stanoveny v § 12a vyhlášky o TBD (vyhláška č. 471/2001 Sb.) a v Metodickém pokynu k postupu a podmínkám udělování pověření Ministerstva zemědělství pro provádění TBD nad vodními díly, zpracování posudků, programu dohledu a posudků pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska TBD.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.