Technické normy

Technické normy jsou vyjádřením požadavků na výrobek, proces nebo službu a jejich specifických podmínek pro určený účel užití. Stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení a její používání je všestranně výhodné.

Závaznost českých technických norem v ČR je upravena zákonem č. 22/1997 v platném znění, který uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. Nicméně vyskytují se případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách vyplývají z jiného právního aktu, jakými jsou právní předpisy, smlouvy, rozhodnutí správního orgánu apod. 

Přístup k právně závazným ČSN (tj. k ČSN, jejichž závaznost vyplývá z obecně platných právních předpisů) je pro koncové uživatele poskytován bezplatně prostřednictvím portálu České agentury pro standardizaci (CAS), rubrika „Sponzorovaný přístup k ČSN“ – dostupné na https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/.  V prostředí portálu lze filtrovat normy podle resortu, platnosti a dalších kritérií vyhledávání. Sponzorem bezplatného přístupu je příslušné ministerstvo, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN (na základě § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

České technické normy jsou vhodně doplňovány odvětvovými technickými normami a dalšími metodickými pokyny. Druhy norem se liší podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití (terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů/služeb, řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti). V oblasti vodního hospodářství se jedná především o normy třídy 75. Hydrologie je řešena v rámci skupiny 751, dále pak hydrotechnika 752, ochrana vod 753, hydromeliorace 754, vodárenství 755, kanalizace 756 a jakost vody v rámci skupiny 757. Třída 758 je poté vyhrazena charakterizaci kalů.

Související odkazy

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

31. 1. 2018
Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Technická doporučení, směrnice a další podklady pro vodní hospodářství

22. 4. 2014
Přehled technických doporučení, směrnic a ostatních podkladů pro vodní hospodářství.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.