Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 17. dubnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil, zůstal však normální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (6 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (50 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (20 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (85 % mělkých vrtů). U 7 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 15. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (52 %) se mírně snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (75 % pramenů). U 4 % pramenů došlo ke zmenšení vydatnosti. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 3 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -15 do +2 cm. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 75 % QIV, ojediněle se vyskytovaly i průměrné hodnoty, zejména na horním Labi a některých přítocích středního Labe. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.