přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 14. dubnu 2021

14.4.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 14. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Vydatnost pramenů na území ČR byla ve 14. týdnu celkově mírně podnormální, v porovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala.

Za týden od 5. 4. do 11. 4. 2021 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 4 mm). Zásoba vody ve sněhu na území České republiky činila ke dni 12. 4. 2021 cca 0,237 mld. m3. Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé, v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry převážně podprůměrné, v rozmezí 35–78 % dlouhodobého dubnového průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem