přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. říjnu 2022

19.10.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %) a normální hladinou (62 %) se téměř nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou a normální hladinou (6 %) mírně poklesl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (74 %), pouze u 3 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 41. týdnu celkově mírně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (32 %) mírně vzrostl. Podíl pramenů s normální vydatností (36 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (11 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (48 %), ale u 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v září mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A), permokarbonu středních a západních Čech (8B) a cenomanu severočeské křídy (6C). Silně nadnormální byla stále hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. Stav hlubokých zvodní se oproti předcházejícímu měsíci výrazně zlepšil. Zlepšil se stav části jihočeských pánví (2B, 2C), permokarbonu středních a západních Čech (8A) a zejména skupin hg rajonů ve východních Čechách, tzn. části východočeské křídy (5A, 5B) a permokarbonu východních Čech (9B), zlepšil se také stav části moravského terciéru (3B – ze silně podnormálního na normální). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území. Vzestup zaznamenalo pouze 1 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 51 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo velmi mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % průměru, jen místy, zejména na tocích v povodí Vltavy a Sázavy, byly toky i více vodné (100 až 170 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí mírně zhoršila, pouze v povodí Vltavy zůstala podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 58–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem