přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. srpnu 2022

10.8.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina však ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, ale u 4 % vrtů výrazněji rostla. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí. Výraznější zlepšení stavu bylo zaznamenáno v povodí Olše a Ostravice a Bečvy ze silně podnormálního na normální. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (38 %) se mírně snížil, podíl vrtů s normální hladinou (42 %) se mírně zvýšil a podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou se příliš nezměnil (1 %). 

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 31. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, ale výrazněji se zmenšovala pouze u 2 % pramenů. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (48 %), normální vydatností (27 %) a se silně a mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se příliš nezměnil.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé, v závěru týdne mírně kolísaly v závislosti na srážkách. Výraznější kolísání bylo zaznamenáno v sobotu po intenzivních srážkách v povodí Blanice, přičemž na Blanici v Bavorově byl krátkodobě překročen 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 85 % průměru, toky odvodňující Beskydy a některé přítoky dolní a horní Vltavy dosahovaly ojediněle i průměrných až mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila. Stále přibližně 40 % hlásných profilů vykazuje velmi nízké průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho. Nejvíce profilů se suchem je nadále v povodí dolního Labe a Ohře.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 71–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem