přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. lednu 2022

26.1.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Ke zlepšení nedošlo na žádném z povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla taktéž celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení a u 8 % pramenů se zmenšila výrazněji.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne byly setrvalé nebo slabě kolísaly s převládající mírně klesající tendencí. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm. Větších hodnot (1,5 až 2násobku Qm) dosahovaly ojediněle průtoky na úsecích toků pod nádržemi. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se vyskytovaly jen minimálně, a to zejména v povodí Moravy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem