přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 27. červenci 2022

27.7.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 29. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu a u 7 % vrtů klesala výrazněji. Ke zlepšení stavu nedošlo na žádném ze sledovaných povodí. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (34 %) se mírně zvýšil, podíl vrtů s normální hladinou (40 %) a podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou (1 %) naopak mírně poklesl.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, ale u 6 % pramenů se zmenšovala výrazněji. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (50 %) se zvýšil, podíl pramenů s normální vydatností (21 %) a se silně a mimořádně nadnormální vydatností (6 %) se mírně snížil.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými červencovými normály se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 15 do 65 % Qm, průměrné až mírně nadprůměrné průtoky se ještě vyskytovaly v povodí horní Vltavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích opět zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha již dosahoval 52 % z celkového počtu. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (83 %), povodí Moravy po Dyji (71 %) a povodí Odry (61 %). V ostatních povodích se jejich počet pohyboval mezi 35 a 45 %.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 74–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem