Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. květnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zlepšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (8 %) se téměř nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (60 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (60 % mělkých vrtů). U 6 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny. Naopak k poklesu nebo velkému poklesu nedošlo u žádného ze sledovaných vrtů. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 17. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (6 %) se nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (49 %) se mírně snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (23 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (64 % pramenů). U 2 % pramenů došlo ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 4 % pramenů. K mírnému zhoršení stavu z mírně na silně podnormální došlo v povodí Labe od Orlice po Doubravu. V povodí horního Labe, dolní Berounky a Jihlavy se stav zhoršil z normálního na mírně podnormální. Naopak v povodí horní Vltavy a Olše a Ostravice došlo ke zlepšení z mírně podnormálního stavu na normální.

Hladiny sledovanýc8h toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -13 do +1 cm. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky většinou průměrné až podprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 80 % QIV, ojediněle se vyskytovaly i průměrné hodnoty, zejména v povodí Berounky. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytovaly.

Za měsíc duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 18 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2024 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 90 mil. m3.

Za měsíc duben došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 83 mil. m3, od začátku roku 2024 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 329 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.