přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. červenci 2022

20.7.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 28. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí střední Vltavy byla hladina silně nadnormální a v povodí Otavy byla hladina mírně nadnormální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 28. týdnu celkově silně podnormální. Silně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí Otavy a mírně nadnormální vydatnost v povodí Dyje. Mimořádně podnormální vydatnost byla v povodí dolní Ohře, Ploučnice na většině severní Moravy a v povodí dolní Moravy. Na zbylém území byla vydatnost silně podnormální.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v červnu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v převážné části jihočeských pánví (2A, 2C, 2D), v části permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídy (6C). Silně nadnormální byla hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. Oproti předcházejícímu měsíci se zlepšil pouze stav části moravského terciéru (3B). Opět se výrazně zvýšil podíl objektů s mimořádně podnormální (28 %) hladinou, snížil se naopak především podíl objektů s normální (30 %) a silně nadnormální (1 %) hladinou. Větší část objektů opět zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (72 %), k vzestupu nebo velkému vzestupu vůbec nedošlo (0 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenala pouze 4 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 53 % objektů.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými červencovými normály se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 85 % Qm, průměrné a mírně nadprůměrné průtoky se ještě vyskytovaly v povodí horní a střední Vltavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích mírně zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha dosahoval téměř 1/3 z celkového počtu. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (65 %), povodí Moravy po Dyji (45 %) a povodí Odry (35 %). V ostatních povodích se jejich počet pohyboval mezi 15 a 25 %.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem