přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. březnu 2022

16.3.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 10. týdnu na většině území ČR mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, u 11 % objektů klesala výrazněji.

Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů se převážně mírně zmenšovala.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně klesaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 15 do 60 % průměru, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Počet profilů s hodnotou nižší než 25 % průměru se zvýšil ve všech povodích, nejvíce v povodí Odry, Moravy a Dyje, kde jich přibylo téměř o 25 %. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem