přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. září 2021

15.9.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti a současně vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému poklesu.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 35 až 110 % QIX. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355 a Q364) se oproti předchozímu týdnu situace mírně zhoršila. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny téměř z 80 až 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem