Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2022.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2021 jsou  zveřejněny zároveň s vyhlášením soutěže dne 17. 3. 2021 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech v odkazech níže.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

17. března 2021

Začátek soutěžní lhůty

18. března 2021

Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů

5. května 2021 v 16:30:00

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče

5. května 2021 v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

12. listopadu 2021

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „5. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH PROJEKTU“. V jedné zprávě je možné odeslat více „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“.

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč dle podmínek zadávací dokumentace veřejné soutěže samostatně do ukončení soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní příjemce nebo je v roli dalšího účastníka, postačí jediné řádné doručení dokumentů k prokázání způsobilosti. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „5. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.

Často se opakující dotazy budou zveřejňovány na tomto místě.

Termíny informačních seminářů, které proběhnou s největší pravděpodobností online, budou zveřejněny na tomto místě.

Předpokládané období konání seminářů je na přelomu března a dubna 2021.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.