Vyhlášení 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II“ (dále jen „Program ZEMĚ II“) s počátkem řešení projektů v březnu v roce 2024.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro podprogram II veřejné soutěže vyhlášené v roce 2023 byly zveřejněny dne 1. 6. 2023 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech v odkazech níže.

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na informační semináře, na kterých budou uchazeči o podporu seznámeni s pravidly poskytovatele (MZe) platnými pro letošní veřejnou soutěž.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ II

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

 7. června 2023

Začátek soutěžní lhůty

 8. června 2023

Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů

 26. července 2023 v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče

 26. července 2023 v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

 do 17. ledna 2024

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program ZEMĚ II – NÁVRH PROJEKTU“. V jedné zprávě je možné odeslat více „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“.

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč dle podmínek zadávací dokumentace veřejné soutěže samostatně do ukončení soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní uchazeč nebo je v roli dalšího účastníka projektu, postačí jediné řádné doručení dokumentů k prokázání způsobilosti (čestné prohlášení uchazečů na předepsaném formuláři pro výzkumné organizace nebo formuláři pro podniky). V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program ZEMĚ II – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk na https://helpdesk.tacr.cz/ nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.

Přílohy

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž v roce 2023 Programu ZEMĚ II

Stáhnout (pdf, 447 kB)

Vzor Smlouvy o poskytnuti podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje

Stáhnout (pdf, 282 kB)

Závazné parametry řešení projektu, příloha Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu

Stáhnout (pdf, 192 kB)

Všeobecné podmínky pro realizaci projektů v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032 ZEMĚ II

Stáhnout (pdf, 296 kB)

Statut a jednací řád

Stáhnout (pdf, 252 kB)

Čestné prohlášení za uchazeče pro veřejnou soutěž v roce 2023 - VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

Stáhnout (pdf, 236 kB)

Čestné prohlášení za uchazeče pro veřejnou soutěž v roce 2023 - PODNIKY

Stáhnout (pdf, 258 kB)

Formulář potvrzení zájmu o výsledek druhu H

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.