Národní dotace

V oblasti poradenství v zemědělství je v r. 2024 odbor 13130 MZe garantem dvou dotačních programů.

9.F.e. Regionální přenos informací

Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, formou vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, odborných/výukových materiálů, instruktážích videí, seminářů, workshopů, webinářů a kurzů. Podpora je poskytována dle čl. 21. a čl. 22. nařízení Komise (EU) č. 2022/2472.

Záloha dotace byla zaslána v roce 2023 6 subjektům.

Název

IČO

Agrární komora České republiky                                                                         

47674768

Asociace soukromého zemědělství České republiky

68402538

Komora zemědělských poradců České republiky, z.s.

27050840

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.

69601267

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

00539406

Zemědělský svaz České republiky

26550521

 

9.F.i.  Odborné konzultace

Podpora poradenství v zemědělství a lesnictví zaměřená na odborné konzultace formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti konzultanta (do 90 minut), které pomohou tazateli zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru. Podpora je poskytována v souladu s čl. 22 nařízení komise (EU) č. 2022/2472 v oblasti zemědělství, kdy tazatelé jsou mikro, malým či středním podnikem a/nebo dle čl. 48 v oblasti lesnictví bez omezení velikosti podniku. Subjekty poskytující odborné konzultace jsou resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je převažující činností, dále Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Dotace byla přiznána v roce 2023 14 subjektům.

Název

IČO

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 00027031
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. 25271121
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.  26296080
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 00027006
Agritec Plant Research s.r.o.  26784246
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  00027014
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.  26788462
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.  00027022
Česká zemědělská univerzita v Praze  60460709
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.  60109807
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  60076658
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  00027162
Oseva vývoj a výzkum s.r.o.  26791251
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.  00027049

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.