Institucionální podpora VaV

Institucionální výdaje na výzkum, vývoj a inovace Ministerstva zemědělství v převážné míře představují výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (dále rozvoj VO), které jsou přidělovány v souladu s platnou metodikou hodnocení schválenou Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Závěrečné hodnocení plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace v resortu MZe za léta 2018–2022

3. 7. 2023
Závěrečné hodnocení plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace za léta 2018 –2022 bylo schváleno Řídící výborem pro implementaci Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032 dne 19.4.2023.

Výzva Ministerstva zemědělství oprávněným uchazečům k předkládání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období let 2023–2027

15. 7. 2022
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace oprávněným uchazečům v letech 2023–2027 (dále jen „Žádost“). Institucionální podpora je druh finanční podpory poskytované především na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „VO“) na základě zhodnocení jí dosažených výsledků,…

Schválení periodických zpráv o plnění dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumných organizací

19. 3. 2020
Řídící výbor Ministerstva zemědělství jako hlavní orgán řízení implementace Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016–2022 a hodnocení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018–2022 včetně jejího dílčího plnění a personálního zajištění (dále jen „DKRVO“) projednal dne 14. 2. 2020 Periodické zprávy o plnění DKRVO za rok 2019 všech 20 výzkumných organizací…

Přehled institucionální podpory v letech 2012–2020

19. 3. 2020
Přehled získáné podpory v letech 2012–2020.

Hodnocení podle Metodiky 17+ za první rok bylo ukončeno

7. 2. 2019
První rok implementace M17+ byl dokončen. Jeho posledním výstupem je předběžné škálování výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány. Škálování je výsledkem společného jednání poskytovatele, zástupců RVVI a zástupců Odborných panelů, tzv. tripartity.

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

27. 3. 2018
Řídící výbor pro implementaci Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 provedl hodnocení předložených Žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, jejichž nedílnou součástí byla Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022 (dále jen „DKRVO“), Dílčí plnění DKRVO pro rok 2018 a…

Hodnocení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022

4. 12. 2017
Na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 byly ke dni 31. 5. 2017 vyzvány výzkumné organizace podporované Ministerstvem zemědělství k předložení Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace…

Vývoj výše institucionálních výdajů MZe

25. 11. 2017
Institucionální výdaje zahrnují rovněž kromě výdajů na rozvoj VO prostředky, které souvisí s vyhlašováním a vyhodnocováním veřejných soutěží na řešení projektů výzkumu a vývoje (dále VaV), na hodnocení projektů VaV apod. a dále na ocenění mimořádných výsledků ve VaV.

Seznam výzkumných organizací podporovaných Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství v současné době podporuje celkem 20 výzkumných organizací, z toho 7 resortních veřejných výzkumných organizací, 2 resortní příspěvkové organizace a 11 soukromých výzkumných organizací.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.