Vyhlášení 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2024

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II“ (dále jen „Program ZEMĚ II“), Podprogram II s počátkem řešení projektů v lednu v roce 2025.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro podprogram II veřejné soutěže vyhlášené v roce 2024 byly zveřejněny dne 20. 3. 2024 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech v odkazech níže.

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na Seminář pro uchazeče - Registrační formulář (office.com), na kterých budou uchazeči o podporu seznámeni s pravidly poskytovatele (MZe) platnými pro letošní veřejnou soutěž. Semináře se uskuteční v termínech 25. 4. od 10:00 a 16. 5. od 10:00 online přes MS Teams. Uzávěrka přihlášek pro semináře je vždy ve 13 hodin den před jejich konáním (tedy 24. 4. 2024 ve 13:00 a 15. 5. 2024 ve 13:00). 

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ II, Podprogram II

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

17. dubna 2024

Začátek soutěžní lhůty

18. dubna 2024

Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů

 5. června 2024 v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče

 5. června 2024 v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

 do 6. prosince 2024

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – Program ZEMĚ II – NÁVRH PROJEKTU“. V jedné zprávě je možné odeslat více „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“.

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč dle podmínek zadávací dokumentace veřejné soutěže samostatně do ukončení soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní uchazeč nebo je v roli dalšího účastníka projektu, postačí jediné řádné doručení dokumentů k prokázání způsobilosti. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – Program ZEMĚ II – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk na https://helpdesk.tacr.cz/  nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.