Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zabezpečuje již od roku 1994 národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství.

NAZV zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

V současné době jsou Ministerstvem zemědělství podporovány projekty VaV probíhající v Programu ZEMĚ:

  • Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ

Usnesením vlády ČR ze dne 1. února 2023 č. 83 byl schválen Program ZEMĚ II:

  • Program na podporu aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II

U realizovaných projektů organizačně zabezpečuje NAZV hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů.

Pracovníci NAZV průběžně provádějí kontroly na místě příjemců účelové podpory VaV v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

NAZV organizuje informační semináře pro uchazeče ve veřejných soutěžích, informační semináře pro hodnotitele návrhů projektů i informační semináře pro řešitele projektů. V průběhu celého roku poskytují pracovníci NAZV informační servis pro uchazeče i řešitele projektů.

Seznam aktuálně řešených projektů v Programu ZEMĚ najdete v příloze.

Administrátory aktuálně řešených projektů v Programu ZEMĚ jsou:

Administrátor Čísla projektů
Ing. Šárka Killerová QK181*, QK1910018 - QK1910059
Ing. Tomáš Klesal QK21010341 - QK21010435, QK21020022 - QK21020395
Ing. Jana Turková QK1910065 - QK1910121, QK1910320 - QK1910480
Ing. Alena Štětinová QK1910137 - QK1910311
Ing. Kristýna Šimák Líbalová

QK21010030 - QK21010335

Ing. Jana Pastrňáková QK22*
Ing. Kateřina Malá QK23*

Uvedené činnosti zajišťuje NAZV v souladu:

  • se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
    a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • s nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • s platnými předpisy EU.

Kontakty:

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Jan Radoš ředitel odboru Jan.Rados(at)mze.cz 221 812 107
Ing. Alžběta Randusová vedoucí oddělení Alzbeta.Randusova(at)mze.cz 221 812 724
Ing. Alena Štětinová ministerský rada Alena.Stetinova(at)mze.cz 221 812 920
Ing. Jana Turková ministerský rada Jana.Turkova(at)mze.cz 221 814 507
Ing. Šárka Killerová ministerský rada Sarka.Killerova(at)mze.cz 221 812 842
Ing. Jana Pastrňáková ministerský rada Jana.Pastrnakova(at)mze.cz 221 814 559
Ing. Kristýna Šimák Líbalová ministerský rada Kristyna.SimakLibalova(at)mze.cz 221 814 680
Ing. Tomáš Klesal ministerský rada Tomas.Klesal(at)mze.cz 221 814 698
Ing. Kateřina Malá ministerský rada Katerina.Mala(at)mze.cz 221 814 952

Adresa:

Ministerstvo zemědělství
Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání
Oddělení NAZV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Přílohy

Aktuálně řešené projekty Programu ZEMĚ

Stáhnout (xls, 32 kB)

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Stáhnout (pdf, 862 kB)

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01)

Stáhnout (pdf, 942 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.