Veřejná soutěž vyhlášená v roce 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2017.

V souladu se zněním Programu ZEMĚ jsou oznámeny formou avíza výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) pro tuto veřejnou soutěž.

Zadávací dokumentace je pro zájemce dostupná zde.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

27. července 2016

Začátek přijímání návrhů projektů

28. července 2016 v 00:00:01 hodin

Uzávěrka přijímání návrhů

16. září 2016 ve 23:59:59 hodin

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

16. prosince 2016

Návrhy projektů je možné podávat od 28. července do 16. září 2016 pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství, který naleznete na adrese https://nazv.mze.cz/.

Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Doklady k prokázání způsobilosti uchazeče podle Zákona a souhlas s poskytnutím osobních údajů jsou dodávány v písemné podobě. Každý uchazeč (v roli hlavního příjemce i dalšího účastníka) je doručí v uzavřené obálce nejpozději 16. září 2016 do 12:00 hod. poštou na adresu: Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství 14150, Oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum 14152, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1 nebo osobně na podatelnu MZe v souladu s pokyny uvedenými v Zadávací dokumentaci.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 16. prosince 2016 na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/.

Veřejná soutěž byla vyhlášena v internetové verzi Obchodního věstníku.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na první „Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2016 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“, který se uskuteční dne 9. srpna 2016
od 13:00 hod. v budově MZe (místnost č. 400).

Druhý informační seminář se uskuteční dne 6. září 2016 od 10:00 hod. v budově MZe (místnost č. 400).

Podrobnější informace o seminářích naleznete zde.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.