přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 4. lednu 2023

4.1.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (9 %) se výrazně snížil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (35 %) se snížil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (32 %) se výrazně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně rostla, u 29 % vrtů byl zaznamenán vzestup a u 29 % vrtů dokonce velký vzestup hladiny, naopak pokles nebo velký pokles nebyl zaznamenán u žádného ze sledovaných vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 52. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (21 %) se výrazně snížil, podíl pramenů s normální vydatností (38 %) se zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (20 %) se výrazně zvýšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (50 %), ale u 14 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 25 % pramenů dokonce velké zvětšení vydatnosti. Pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno velké zmenšení nebo zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v důsledku srážek a pokračujícího intenzivního odtávání sněhové pokrývky z horských oblastí rozkolísané, zejména v první polovině týdne. V druhé polovině týdne převažovala na tocích již zvolna klesající tendence. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky většinou průměrné až výrazně nadprůměrné, nejčastěji od 75 % Qm do 2,5násobku průměru. Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 46–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc prosinec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 21 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 460 mil. m3.

Během prosince došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 84 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 732 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem