přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. prosinci 2022

21.12.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 50. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (24 %), podíl mělkých vrtů s normální hladinou (43 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (8 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (63 %), ale u 3 % vrtů byl zaznamenán vzestup a u 2 % vrtů pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 50. týdnu celkově silně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (39 %) se mírně zvýšil, podíl pramenů s normální vydatností (30 %) a silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se téměř nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (54 %), ale u 4 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v listopadu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A), permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B), podkrušnohorských pánví (1B), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídy (6C). Silně nadnormální byla stále hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. Stav hlubokých zvodní se oproti předcházejícímu měsíci pouze zhoršil. Zhoršil se stav části jihočeských pánví (2C), permokarbonu středních a západních Čech (8A), východočeské křídy (5B – třetí měsíc v řadě), permokarbonu východních Čech (9A) a moravského terciéru (3B – druhý měsíc v řadě, 3C). Zvýšil se podíl objektů s mimořádně podnormální (26 % objektů) a s mírně podnormální hladinou (14 %), snížil se naopak podíl objektů se silně podnormální (20 %) a normální hladinou (35 %). Více než polovina objektů zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (57 %), více než třetina objektů zaznamenala naopak stagnaci až mírný vzestup hladiny (39 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území, pouze stav jihočeských pánví byl téměř stejný. Vzestup nebo velký vzestup nezaznamenal žádný objekt, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 29 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky v povodí Labe podprůměrné, v povodí Vltavy, Odry, Moravy a Dyje podprůměrné až průměrné, celkově nejčastěji v rozmezí od 20 do 150 % průměru. Menší toky zejména ve vyšších polohách jsou v důsledku nízkých teplot ovlivněny ledovými jevy. Z hlediska hydrologického sucha se situace v Čechách mírně zhoršila a na Moravě zůstala stejná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 45–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem