přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. lednu 2022

19.1.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 2. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu a výrazný pokles byl zaznamenán u 18 % objektů, zatímco vzestup pouze u jednoho ze sledovaných vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla taktéž celkově normální. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení a u 19 % pramenů se zmenšila dokonce výrazně.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 40 do 105 % Qm, více vodné toky dosahovaly jen ojediněle 1,5 až 3násobku Qm. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem