přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. prosinci 2021

22.12.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 50. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo v důsledku odtávání sněhové pokrývky z horských a podhorských oblastí mírně rozkolísané s převažující tendencí mírného vzestupu. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 35 do 90 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí zlepšila, nejvíce v povodí horního Labe a Odry. V povodí Vltavy zůstala bez výraznější změny.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem