přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. březnu 2023

29.3.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 12. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (15 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (58 %) se příliš nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (2 %) se mírně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (61 %), ale u 11 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 12. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (17 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (53 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (10 %) mírně snížil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (50 %), pouze u 6 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků během týdne klesaly nebo mírně kolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -18 do +10 cm, nejvíce za týden poklesly toky v povodí Labe (v Děčíně až -48 cm). V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v rozmezí nejčastěji od 30 do 110 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem