přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. březnu 2023

15.3.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 10. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (15 %) se mírně zhoršil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (62 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (2 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (63 %), ale u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí horní Vltavy a dolní Sázavy ze silně na mírně nadnormální, v povodí dolní Ohře, Ploučnice, Stěnavy, Svratky a Svitavy a dolní Moravy z normálního na mírně podnormální a také v povodí horní Ohře a Bečvy z mírně na silně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 10. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (47 %) se zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (11 %) se snížil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, ale u 12 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a pouze u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v únoru mimořádně podnormální v podkrušnohorských pánvích (1A, 1B) a v části permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B) a severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B a 6C), který má výrazně víceletý režim. Oproti minulému měsíci se zlepšil stav hg rajonů v severočeské i východočeské křídě, konkrétně v severočeské křídě stav částí 4A, 4C, 4D a cenomanu 6E a ve východočeské křídě stav částí 5A, 5C a cenomanu 7B a 7C. Zhoršil se pouze stav části podkrušnohorských pánví (1A). Snížil se podíl objektů se silně podnormální hladinou (22 % objektů), zvýšil se naopak podíl objektů se silně nadnormální hladinou (5 %). Ostatní změny byly nevýznamné. Téměř dvě třetiny objektů zaznamenaly stagnaci až mírný vzestup hladiny (64 %), vzestup nebo velký vzestup hladiny pak 16 % objektů. Stagnaci až mírný pokles hladiny naopak zaznamenalo pouze 20 % objektů. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny v severních a severozápadních Čechách a v jihočeských pánvích. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo pouze 6 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 31 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků stoupaly nebo byly rozkolísané v závislosti na srážkách, které vypadávaly v průběhu celého týdne. Ve čtvrtek nebo v pátek byl na Divoké a Tiché Orlici, Křemelné, Otavě, Radbuze a Březné překročen 1. SPA, na Otavě v Rejštejně krátce i 2. SPA. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -10 do + 100 cm, v maximech na Orlici až 143 cm. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 180 %, ojediněle i vyšší. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem