přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. listopadu 2021

3.11.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 43. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti a současně vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 45,8 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2021 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem téměř 138 mil. m3.

Během října došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 9,324 mil. m3, od začátku roku 2021 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno více než 512 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem