přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. lednu 2022

12.1.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Od prvního týdne roku 2022 došlo k posunu referenčního období, ke kterému je vztahována aktuální hladina podzemní vody a vydatnost pramenů z 1981–2010 na 1991–2020. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu. Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově mírně nadnormální. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení a u 30 % pramenů se zvětšovala dokonce výrazně.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech v prosinci na většině objektů zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (60 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se stav hladiny téměř nezměnil, výrazněji se zhoršil pouze stav hladiny ve východních Čechách (část křídy a permokarbonu). Vzestup zaznamenalo pouze 7 % objektů a velký vzestup žádný objekt, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 32 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly s celkově klesající tendencí. K vzestupům docházelo vlivem tání sněhové pokrývky v kombinaci s dešťovými srážkami v první polovině týdne především na tocích v  pohraničních horských oblastech. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány na tocích odvodňujících Šumavu. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí nejčastěji od 70 do 250 % Qm, více vodné toky dosahovaly ojediněle až 7násobku Qm. Toky na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem