přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ústřední vodoprávní úřad

Centrální úroveň státní správy na úseku vodního hospodářství je založena na modelu tzv. sdílených kompetencí mezi čtyřmi ministerstvy.

Působnost Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu je vodním zákonem stanovena jako zbytková a to pro všechny oblasti státní správy, u kterých není působnost ústředního vodoprávního úřadu taxativně stanovena pro Ministerstvo životního prostředí (např. ochrana množství a jakosti vod, zjišťování a hodnocení stavu vod, zneškodňování havárií, plnění úkolů ze vztahu k EU v oblasti ochrany vod apod.), Ministerstvo dopravy (užívání povrchových vod k plavbě) nebo Ministerstvo obrany (působnost ve věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů na území vojenských újezdů). V rámci Ministerstva zemědělství existuje sekce vodního hospodářství, která je řízena náměstkem ministra. Sekce vodního hospodářství je dále členěna dle věcného zaměření do pěti odborů: státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, vodovodů a kanalizací, vody v krajině a odstraňování povodňových škod a odboru dozoru a regulace vodárenství.

Související odkazy


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
19.5.2023

Pilotní projekt „Vytvoření a naplnění registru všech výpustí na úseku vodního toku Labe od Brandýsa nad Labem po Mělník“

Závěrečná zpráva pilotního projektu „Vytvoření a naplnění registru všech výpustí na úseku vodního toku Labe od Brandýsa nad Labem po Mělník“.


29.9.2022

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 522 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2021.


6.12.2021

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 463 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2020.


21.1.2021

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 556 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2019.


17.1.2020

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 439 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2018.


13.7.2018

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 436 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2017.


28.3.2018

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 446 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2015.


28.3.2018

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 431 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2016.


21.4.2017

Metodická pomůcka pro vodoprávní úřady pro řešení negativních dopadů sucha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 246 KB)

Metodická pomůcka k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze při řešení negativních dopadů sucha na vodní zdroje a nedostatku vody.


22.3.2016

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 446 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2014.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední