přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koordinace procesu

Komise pro plánování v oblasti vod (dále jen „KPOV“) je poradním orgánem úřadů veřejné správy a dalších institucí pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik podle ustanovení hlavy IV. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro přípravu třetího plánovacího období.

Členy KPOV jsou zástupci ústředních správních úřadů, do jejichž působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah k plánování v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí, LČR, s. p., významných vodohospodářských institucí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce životního prostředí, významných uživatelů vod, nevládních organizací a dalších institucí.

KPOV pro plánování v oblasti vod se řídí schváleným statutem, projednává a doporučuje Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí postupy a metodiky, pomáhá při konzultacích jednotlivých etap zpracování plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik s dotčenými ústředními správními úřady, s krajskými úřady, se správci povodí, odbornými institucemi a při zveřejňování a zpřístupnění výsledků jednotlivých etap prací uživatelům vody a veřejnosti. Dále Komise pro plánování v oblasti vod napomáhá Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství při zpracování mezinárodních plánů povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik.

KPOV podle statutu zřídila dva pracovní výbory:

  1. Pracovní výbor KPOV pro implementaci Rámcové směrnice o vodách (dále jen „RSV KPOV“) zajišťuje zabezpečení odborné podpory a koordinace zpracování plánů povodí.

  2. Pracovní výbor KPOV pro implementaci Povodňové směrnice (dále jen „PSKPOV“) zajišťuje zabezpečení odborné podpory a koordinace zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik.

Přílohy


30.4.2021

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2021

Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2021.


29.7.2019

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2019

Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2019.


6.6.2018

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2018

Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2018.


10.1.2017

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2017

Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2017.


1.11.2016

Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2016

Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2016.