přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k ochraně rostlin

Adresář subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Přílohy


5.11.2018

Časový rozvrh pro jednotlivá témata základních kurzů a doplňujících školení, včetně témat týkajících se ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Obsah kurzů (základního kurzu pro vydání osvědčení I. stupně, doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení I. stupně, základního kurzu pro vydání osvědčení II. stupně, doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení II. stupně, základního kurzu pro vydání osvědčení III. stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně a obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů.1.12.2017

Školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřebných MZe konáním kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pozvánka na školení lektorů vzdělávacích subjektů dne 21.11.2017 a prezentace ze školení.


10.7.2013

Možné zdroje informací pro žadatele o odbornou způsobilost II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb. - problematika „ochrana zdraví lidí“ DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 52 KB)


10.7.2013

Podrobnosti k požadavkům na zajištění prostředků pro praktickou výuku v průběhu kurzů podle §6 vyhlášky č. 206/2012 Sb. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 30 KB)