přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2018

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“), s počátkem řešení projektů v roce 2019.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž v roce 2018 byly formou Avíza zveřejněny dne 20. 3. 2018 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech v odkazech níže.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

28. března 2018

Začátek přijímání návrhů projektů

29. března 2018 v 00:00:01 hodin

Uzávěrka přijímání návrhů

17. května 2018 ve 23:59:59 hodin

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

20. listopadu 2018

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství (dále jen „IS NAZV“) na adrese https://nazv.mze.cz.

Po odeslání se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH PROJEKTU. V jedné zprávě je možné odeslat více „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“.

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč dle podmínek zadávací dokumentace veřejné soutěže samostatně do ukončení soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní příjemce nebo je v roli dalšího účastníka, postačí jediné řádné doručení dokumentů k prokázání způsobilosti. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na „Informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2018 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“, které proběhnou v termínu 11. dubna 2018 a 3. května 2018.

Bližší informace k seminářům, včetně možnosti přihlášení najdete ZDE.

Případné dotazy ohledně vyhlášené soutěže a podávání návrhů projektů směřujte na adresu nazv@mzecz

Přílohy