přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmínky Ministerstva zemědělství pro poskytnutí podpory na začlenění ukrajinských vědkyň, vědců, studentek a studentů do řešitelských týmů

Ministerstvo zemědělství poskytne prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum, v rámci realizovaných projektů Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ (dále jen Program ZEMĚ), další zdroje na rozšíření řešitelských týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Tato podpora vejde v platnost od data účinnosti dodatku Smlouvy.

Vědecké instituce, které už mají s MZe uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory na výzkum a vývoj v rámci programu Země, mohou od dnešního dne zažádat i o finanční příspěvek, pokud do svého týmu chtějí přibrat kolegyně a kolegy z Ukrajiny. Maximální možná podpora na jeden projekt je 300 tisíc korun a je určena výhradně na osobní náklady. Snahou MZe bude vyplatit prostředky co nejdříve.

Bližší informace a podmínky pro podávání žádostí o navýšení rozpočtu naleznete v příloze níže.

Přílohy