přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zabezpečuje již od roku 1994 národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství.

NAZV zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

V současné době jsou Ministerstvem zemědělství podporovány projekty VaV probíhající v Programu ZEMĚ:

  • Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ

U realizovaných projektů organizačně zabezpečuje NAZV hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů.

Pracovníci NAZV průběžně provádějí kontroly na místě příjemců účelové podpory VaV v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

NAZV organizuje informační semináře pro uchazeče ve veřejných soutěžích, informační semináře pro hodnotitele návrhů projektů i informační semináře pro řešitele projektů. V průběhu celého roku poskytují pracovníci NAZV informační servis pro uchazeče i řešitele projektů.

Seznam aktuálně řešených projektů v Programu ZEMĚ najdete v příloze.

Administrátory aktuálně řešených projektů v Programu ZEMĚ jsou:

Administrátor Čísla projektů
Ing. Šárka Killerová QK181*, QK1910018 - QK1910059
Ing. Tomáš Klesal QK21010341 - QK21010435, QK21020022- QK21020395
Ing. Jana Turková QK1910065 - QK1910121, QK1910320 - QK1910480
Ing. Alena Štětinová QK1910137 - QK1910311
Ing. Kristýna Šimák Líbalová

QK21010030- QK21010335

Ing. Jana Pastrňáková QK22*

Uvedené činnosti zajišťuje NAZV v souladu:

  • se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
    a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • s nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • s platnými předpisy EU.

Kontakty:

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Mgr. Jan Radoš
ředitel odboru
221 812 107
Ing. Alžběta Randusová
vedoucí oddělení
221 812 724
Ing. Alena Štětinová
ministerský rada
221 812 920
Ing. Jana Turková
ministerský rada
221 814 507
Ing. Šárka Killerová
ministerský rada
221 812 842
Ing. Jana Pastrňáková
ministerský rada
221 814 559
Ing. Kristýna Šimák Líbalová
ministerský rada
221 814 680
Ing. Tomáš Klesal
ministerský rada
221 814 698
Ing. Kateřina Malá
ministerský rada
221 814 952

Adresa:

Ministerstvo zemědělství
Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání
Oddělení NAZV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa