přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2012

2.4.2012

Správce IS VaVaI, kterým je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), stanovil termín pro předání údajů do RIV do 29. 5. 2012 pro výsledky výzkumných organizací a do 6. 9. 2012 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.

Na webových stránkách Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) – jsou v sekci RIV – RIV12 zveřejněny „Stránky eRIV pro dodání výsledků do RIV2012 s aplikací eRIVPro“.

Jsou zde k dispozici veškeré informace a dokumenty, které souvisí s dodávkou údajů do RIV 2012.

Termín předání údajů do RIV12 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 4. května 2012. Proces odsouhlasování a kontroly předávaných dat bude probíhat v květnu 2012. MZe pak předá dodávku údajů RIV12 za všechny předkladatele do IS VaVaI do 29. 5. 2012.

Varianty předávání:

  • všechny záznamy za danou organizaci budou MZe předány ve vlastním souboru xml (vav), vytvořeném v aplikaci Vklap -  dodávka bude elektronicky zaslána na adresu janbudsky@mzecz
  • všechny výsledky nově přidané jednotliví uživatelé upraví a doplní přímo v aplikaci eRIVPro
  • popřípadě lze navrhnout a dohodnout individuální variantu

Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI vytvořená webovou kontrolní službou aplikace Vklap, resp.generovaná aplikací eRIVPRo, podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jimi pověřená osoba), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat. Lze ji zaslat naskenovanou v el. podobě na MZe – Ing. Budský (janbudsky@mzecz) nebo v tištěné podobě na MZe – Ing. Budský.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem