Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. únoru 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální. Silně až mimořádně nadnormální stav převládal na většině území ČR. Pouze v povodí Lužnice a Jihlavy byl stav normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (65 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (21 %) se snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně rostla (u 53 % mělkých vrtů), u 22 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny. Naopak k poklesu nebo velkému poklesu hladiny nedošlo u žádného ze sledovaných vrtů. Na většině povodích se stav mírně zlepšil.
Vydatnost pramenů na území ČR byla v 7. týdnu celkově mimořádně nadnormální. Na zhruba polovině území ČR byla zaznamenána silně nebo mimořádně nadnormální vydatnost. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se zvýšil (55 %), podíl pramenů s normální vydatností (22 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (7 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zvětšovala (u 50 % pramenů). U 28 % pramenů došlo ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo pouze u 5 % pramenů. K výraznému zlepšení stavu došlo v západních Čechách v povodí horní Ohře, kde se stav zlepšil z normálního až na silně nadnormální a v povodí horní Berounky, kde došlo ke zlepšení z mírně na mimořádně nadnormální vydatnost.
Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v lednu mimořádně podnormální v části severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B) a stále (trvá od září) v části permokarbonu západních a středních Čech (8A, 8B). Silně podnormální byla hladina v části permokarbonu západních a středních Čech (8C) a podkrušnohorských pánví (1B). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v částech cenomanu severočeské křídy (6B a 6C), které mají výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální. Oproti minulému měsíci se, s výjimkou permokarbonu západních a středních Čech, zlepšil stav hlubokých zvodní v celé ČR, nejvýrazněji pak v severních a východních Čechách. Zlepšil se stav části severočeské křídy (4A, 4C – se silně podnormálního na normální, 4D – z normálního na silně nadnormální), jihočeských pánví (2A, 2B), podkrušnohorských pánví (1A), permokarbonu západních a středních Čech (8C), celé východočeské křídy (5A, 5B, 5C – z normálního až na mimořádně nadnormální), moravského terciéru (3B, 3C), cenomanu severočeské křídy (6A – ze silně podnormálního na normální) a celého cenomanu východočeské křídy (7A – z normálního na silně nadnormální, 7B, 7C – z normálního na silně nadnormální). Pokles nebo velký pokles hladiny nezaznamenal žádný objekt. Stagnaci až mírný vzestup hladiny zaznamenalo 37 % objektů a 54 % objektů zaznamenalo dokonce vzestup nebo velký vzestup hladiny. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se s výjimkou permokarbonu západních a středních Čech zlepšil stav hladiny v celé ČR, nejvýrazněji v severních a východních Čechách a na Moravě. Vzestup nebo velký vzestup hladiny zaznamenalo 63 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles nezaznamenal žádný objekt.
Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.