Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. listopadu 2022

2. 11. 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 43. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (15 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (4 %) se nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou se příliš nezměnil (62 %). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (60 %). Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti výrazněji nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (35 %), podíl pramenů s normální vydatností (31 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly. Při porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 90 % Qm. Průměrné a mírně nadprůměrné průtoky (do 1,7násobku Qm) se i nadále vyskytovaly nejvíce na tocích v povodí Vltavy.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu téměř všech povodích zlepšila, nejvýrazněji v povodí horního Labe a Moravy po Dyji. V povodí Dyje se situace nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 62–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno téměř 16 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 418 mil. m3.

Během října došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 23 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno téměř 610 mil. m3.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 11. 2022

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 11. 2022

Stáhnout (pdf, 159 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.