Zvěřejněné informace

Sdělení pro vodoprávní úřady ve věci platnosti plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

18. 4. 2016

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení ve věci platnosti plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. Toto sdělení bylo vydáno za účelem sjednocení činnosti vodoprávních úřadů v reakci na souběh plánů prvního a druhého plánovacího cyklu (tj. plánů oblastí povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik).

Stáhnout (pdf, 170 kB)

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí

8. 2. 2016
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní…

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod

3. 10. 2011

Ministerstva zemědělství a životního prostředí pořídila v dohodě podle § 28a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Generel je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.

Stáhnout (pdf, 55 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.